Razvijanje uspješnih HR politika

Izgradnja učinkovitog odjela za ljudske resurse odnosi se na izgradnju kulture u kojoj se zaposlenici vrednuju i tretiraju pošteno. Da bi to postigli, važno je da organizacije ozbiljno shvate razvoj politika, jer one promoviraju dosljednost i pomažu u stvaranju pozitivnije kulture poduzeća. Politike o ljudskim resursima neophodne su jer postavljaju različita pravila i standarde po kojima organizacije mogu nesmetanije raditi.

Svrha izrade HR politika

Mnoge organizacije ne razumiju svrhu iza razvijanja vlastitih praksi, jer ih vide samo kao način da se usklade sa zakonom, što mogu i bez dodatnog kilometraže. Ali, politike o ljudskim resursima više su samo od načina da se poštuju zakon i zaštite organizacije od tužbi; pružaju organizacijama okvir za osmišljavanje strategija za rad s njegovom radnom snagom. Oni opisuju obveze tvrtke prema zaposlenicima i standarde i ponašanje koje organizacija mora održavati, dok oni također uključuju papirologiju koja je potrebna za provedbu svake politike.

Područja u kojima su HR politike potrebne

 • Radni uvjeti
 • Naknada i koristi
 • Odnosi među zaposlenicima
 • Položaj zaposlenika
 • Zdravlje i sigurnost
 • Raznolikost na radnom mjestu
 • Obuka i razvoj
 • Privatnost
 • Odmor
 • Bolovanje
 • Dopust za majčinstvo, roditeljstvo i posvojenje
 • regrutacija
 • Upravljanje performansama
 • Disciplinski postupak
 • Diskriminacija i uznemiravanje

Poboljšajte svoje HR politike

Kako su HR politike smjernice koje organizacije prihvaćaju za upravljanje svojim zaposlenicima, važno je jako paziti na to da se oni pravilno provode. Što su ove prakse učinkovitije, bolji će se rezultati dati. Neke od najuspješnijih tvrtki na planeti ulažu u svoje HR politike jer ih vide kao način za izgradnju vlastitog branda poslodavaca i privlačenje vrhunskih talenata, što im zauzvrat može pomoći da podignu korak s konkurencijom.

Google se, primjerice, smatra jednim od najboljih poslodavaca upravo tamo jer su njihove politike orijentirane na zaposlenike; od produženog dopusta za nove roditelje, do nudeći novim roditeljima bonus kako bi pomogli u troškovima novorođenčeta, Google ulaže u politike koje pomažu njihovim zaposlenicima da maksimalno iskoriste svoj život.

1. Ciljane vrijednosti tvrtke

Organizacije predstavljaju određene vrijednosti, a za tvrtke je važno da ih odraze. To pomaže tvrtkama da pojačaju svoj brand povećanjem povjerenja i odanosti klijenata, dok isto tako pomaže u uvođenju svježeg talenta.

2. Učinite ih specifičnim i jasnim

Ključ za osiguravanje poštivanja pravila koje ste postavili je osiguranje da budu jasne i dovoljno konkretne da ne ostavljaju mjesta sumnji. Jasno opisan način djelovanja za određenu situaciju može pomoći zaposlenicima da osjećaju da se prema njima postupa pošteno i jednako.

Ako vaše HR politike budu jasne i jasne, također ih možete učiniti dosljednijima što je ključno za velike organizacije, jer to ne samo da štedi vrijeme, već i pomaže u izbjegavanju napetosti.

3. Pridržavajte se zakona i propisa

Važno je zapamtiti da vaša tvrtka posluje u okviru koje je odobrila vlada i kao takva se nadgleda što znači da se mora pridržavati postojećih zakona. Uzimanje propisa u obzir pri izradi politika pomoći će tvrtkama da izbjegnu potencijalne pravne probleme i osiguraju kvalitetu.

Izrada politika

Razvijanje politika važan je korak svake nove tvrtke, ali također je važno shvatiti da politike treba pratiti i ažurirati. Često se mijenja zakonodavstvo, zbog čega će se neki postupci zastarjeti, dok se drugi mogu pokazati neučinkovitima na određenom radnom mjestu. Bez obzira na slučaj, rukovoditelj za ljudske resurse mora osigurati da te prakse odgovaraju specifičnim potrebama zaposlenika.

1. korak: prepoznati potrebu za novom politikom

Četiri su prilike zbog kojih morate započinjati s izradom novih pravila.

 • Novo zakonodavstvo zahtijeva od organizacija da imaju posebne politike.
 • Nova je politika ključna kako bi se osiguralo da je organizacija u skladu sa zakonom iako to zakonodavstvo izričito ne zahtijeva.
 • Nema dosljednosti u načinu na koji menadžeri donose svoje odluke što negativno utječe na radno mjesto.
 • Nije svima jasno kako stvari moraju biti učinjene u organizaciji.

2. korak: shvatite što želite postići ovom politikom

Imajte na umu da razvijanjem politike uspostavljate standard koji će se primjenjivati ​​u cijeloj organizaciji i kao takav morate osigurati da nova politika ne zadovoljava samo nekolicinu, već da je ona tamo za većinu.

Ako točno razumijete što politika može postići vi stvarate sadržaj i istovremeno osiguravate da je to neotporno.

 • Kakav je rezultat ova politika treba postići?
 • Može li podržati i promovirati željenu kulturu rada?
 • Kako i od koga će se nadzirati i provoditi?
 • Hoće li ograničiti menadžere da učinkovito rade svoj posao? Kako se to može izbjeći?
 • Hoće li to pomoći organizaciji privući vrhunske talente?
 • Hoće li biti lako implementirati? Hoće li ga djelatnici dočekati?
 • Održava li to vrijednosti tvrtke? Kako ih poboljšati?

3. korak: Posavjetujte se sa starijim rukovodstvom

Budući da će vam vjerojatno trebati odobrenje višeg rukovodstva prije nego što nastavite s tim pravilima, razmislite o tome da se konzultirate prije nego što se politika napiše. Na taj ćete način osigurati da vaši napori ne propadnu, a svaka povratna informacija pomoći će vam da stvorite bolji postupak.

Važno je razgovarati sa svima koji su uključeni u politiku, pa se obavezno konzultirajte s menadžerima koji će biti odgovorni za provođenje politika. Imajte na umu da će oni, ako se redovno bave zaposlenicima, pružiti sjajan uvid.

4. korak: Nacrt pravila

Kako će se politika baviti zaposlenicima, važno je učiniti jezik što jednostavnijim. Izbjegavajte pravni govor i žargon jer to nije potrebno i budite sigurni da su formulacije nepristrane. Također je preporučljivo formulacije učiniti što fleksibilnijim i omogućiti izuzeće korištenjem izraza kao što su „općenito“, „obično“, „obično“ itd.

Što treba uključiti

 • Cilj politike
 • Ljudi kojima se obraća i za koje se odnosi
 • Stvarno pravilo ili standard s kojim morate komunicirati
 • Upućivanja poput drugih politika, dokumenata i zakona koji podržavaju ovu politiku
 • Datum stupanja na snagu politike

5. korak: pregledajte pravila

Prije nego što počnete provoditi politiku, trebate zamoliti ljude koji su uključeni da je pregledaju. Na taj ćete način osigurati da ljudi shvate postupak, a njihove povratne informacije mogu vam pomoći u poboljšanju formulacije itd.

Uvijek je dobra ideja sastaviti skupinu zaposlenika i menadžera i koristiti ih kao svoje ispitne predmete. Ovo će vam oduzeti manje vremena i dobit će iste rezultate kao da pitate sve u tvrtki.

Pitanja koja trebate postaviti menadžerima

 • Hoćete li moći provoditi ovu politiku? Imate li potrebne vještine i resurse?
 • Razumijete li svoje i podređene odgovornosti?
 • Mislite li da je formulacija politike nepristrana?

Pitanja koja treba postaviti zaposlenicima

 • Razumijete li svoje odgovornosti i što se očekuje od vas?
 • Mislite li da je formulacija nepristrana?
 • Kakva će vam obuka ili dodatne informacije trebati prije primjene ove politike?

Pravna revizija

Neće uvijek biti potrebno da odvjetnik pregleda vaše politike. Ali, toplo se preporučuje da se za složene politike ili u vezi s disciplinom i pritužbama obratite odvjetniku za zapošljavanje.

Razvijanje dosljednih politika može pomoći organizacijama da izgrade pozitivniju kulturu poduzeća i mirnije funkcioniraju. Također je važno pronaći različite načine provođenja, kao što su priručnici za zaposlenike, kako bi se osigurala njihova uspješna primjena.

Jeste li ikad razvili politiku ljudskih resursa? Javite nam o tome ...

Ostavite Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here